Geslaagd onderwijssymposium!

Donderdagmiddag 22 november organiseerde Het Hogeland College een onderwijssymposium ter gelegenheid van het 150-jarig lustrum.
Ruim 150 personen, waaronder eigen medewerkers, vakgenoten van scholen uit de regio en andere onderwijsspecialisten, toonden zich naderhand enthousiast over het programma.

René Kneyber, zelf wiskundedocent en tevens auteur van diverse boeken over onderwijs, beet het spits af met een boeiend betoog over een alternatief voor toetsen en proefwerken. Daarna nam Tialda Haartsen, hoogleraar plattelandsgeografie aan de RUG, de zaal mee in haar uitleg over wat bevolkingskrimp voor de regio betekent en welke rol en kansen daarin zijn weggelegd voor het onderwijs.
Onderzoeker, pedagoog en deskundige op het gebied van jongeren en onderwijs, Pedro de Bruyckere, sloot het programma met een humorvolle lezing af, waarmee hij het zeker niet naliet om de aanwezige onderwijsprofessionals ook een kritische spiegel voor te houden.

Al met al een programma waarmee Het Hogeland College vooruit kan kijken naar de toekomst!

 

 

Contactgegevens