Bericht aan de toekomst

Wat is er mooi aan deze tijd, wat is er moeilijk? Wat mag er nooit vergeten worden?
Wat wil jij aan toekomstige bewoners meegeven?

Op 20 maart was het Nationale Daltondag. Leerlingen van ODBS Nijenstein en Het Hogeland College Uithuizen, ouders en leerkrachten vierden deze dag met de opening van een tentoonstelling. De resultaten van het project BERICHT AAN DE TOEKOMST waren te zien in de hal van ODBS Nijenstein.
Na toespraken van schoolleider Sarah Diekstra en directeur-bestuurder Agnes Schaafsma en het zingen van het Daltonlied, knipte bestuursvoorzitter van Lauwers en Eems Aris Fickweiler het lintje door. Daarna konden teksten en beelden van de leerlingen bekeken worden onder het genot van een glaasje (kinder)champagne.

Naast vragen over de aard en betekenis van het begrip toekomst bleken robots, landbouw, het milieu en de zorg voor elkaar geliefde thema’s. De ene leerling is positiever over de toekomst dan de andere, wat een rijkgeschakeerd beeld oplevert.

In de afgelopen weken kregen de leerlingen van beide scholen workshops schrijven en beeldend vormgeven van Aletta Becker en Jantine Koppert, initiatiefnemers van BERICHT AAN DE TOEKOMST. Leerlingen van de eindexamenklas van Het Hogeland College Uithuizen en ODBS Nijenstein groep 7-8 schreven en verbeeldden in duo’s elkaars teksten.
De samenwerking is goed bevallen: het onderlinge contact van de leerlingen van beide scholen was inspirerend voor henzelf en voor de leerkrachten en ook de resultaten zijn zeker de moeite waard.
Er zijn al plannen om ook volgend jaar een gezamenlijk project te organiseren.
De teksten en afbeeldingen van de leerlingen worden na de zomer gepubliceerd in een boek dat te leen zal zijn in de bibliotheken van het Hogeland; de audiocollage is dan te horen in een door Jantine Koppert te vervaardigen luistermeubel dat de bibliotheken zal afreizen.

Vanaf april kunnen ook volwassenen meedoen aan BERICHT AAN DE TOEKOMST, er zijn dan 8 gratis workshops in de bibliotheken van Bedum en Winsum.
BERICHT AAN DE TOEKOMST is bedoeld voor alle inwoners van Het Hogeland. Oud en jong, arm en rijk, nieuwkomers en langbewoners, laaggeletterden en hoger opgeleiden: iedereen is welkom. Ervaring met schrijven of vormgeven mag, maar is absoluut niet verplicht want je krijgt les op je eigen niveau.
BERICHT AANDE TOEKOMST is een project van Stichting Square Web en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, het Oranje Fonds en de voormalige gemeenten Uithuizen en de Marne.
Meer informatie: ga naar www.berichtaandetoekomst.nl.
Media
  • Daltondag
  • Daltondag

Contactgegevens