3.2 Schoolboeken en lesmateriaal

Geplaatst in: 03. Warffum: praktische informatie

Schoolboeken en andere materialen

Leerboeken, werkboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal krijg je van school. Materialen die persoonsgebonden zijn dien je zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om schriften, pennen, agenda, gymkleding, rekenmachine, atlas, woordenboeken e.d. 

Laptops

Alle leerlingen in klas 1, 2 en 3 hebben de beschikking over een eigen laptop. Deze kan via school worden aangeschaft bij The Rent Company. De school voorziet in een bijdrage voor de aanschaf van het device. Wanneer je zelf een laptop hebt, mag je deze ook gebruiken, mits deze voldoet aan de juiste systeemeisen. Het gebruik van een Chromebook wordt sterk afgeraden.

Studiewijzers

Voor elk vak krijg je een studiewijzer. Daarin zijn voor elke periode per week je leerdoelen aangegeven. De studiewijzer vergemakkelijkt het zelfstandig werken, geeft overzicht en is een handig middel om gericht aan de leerstof te werken.

Magister

Magister is de digitale leeromgeving van de school. Wanneer je bij ons op school komt krijg je je eigen inlogcode. Je kunt er je cijfers inzien en vindt er je rooster en allerlei informatie over school, zoals lessentabellen, huiswerk, overgangsnormen, roosterwijzigingen en algemene regels.