Ondersteuningsprofiel 2020-2021

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning

Ondersteuningsstructuur op Het Hogeland College

De structuur voor de basisondersteuning op Het Hogeland College er als volgt uit:
  • In eerste instantie hebben docenten en in het bijzonder de mentor/coach als taak om voor een veilig leer- en leefklimaat in de klas te zorgen. De mentor/coach houdt de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen in de gaten en is eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, hun ouders en collega-docenten. Bij signaleren van bijzonderheden probeert de mentor/coach in eerste instantie te achterhalen wat er speelt. Daarbij moet hij/zij de inschatting maken of er extra hulp nodig is. 
  • De mentor/coach kan met ondersteuningsvragen bij de ondersteuningscoördinator terecht. De ondersteuningsvragen worden in het zorgoverleg besproken. In het overleg wordt besproken welke vorm van ondersteuning voor de leerling wordt ingezet.
  • De ondersteuning kan ingezet worden in de klas door middel van intensivering of verdieping van het aanbod. Daarnaast is er aanvullende ondersteuning voor groepen. Denk daarbij aan studieondersteuning, faalangsttraining of talentbegeleiding.
  • Soms is het nodig dat de leerling individuele begeleiding krijgt binnen de school. De leerling kan ondersteuning krijgen in de interne rebound/ Check In Check Out of er wordt een individueel traject opgezet. De aanpak voor de individuele leerling staat beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 

Externe hulpverlening

Voor gevallen waarin een leerling meer hulp nodig heeft dan de school zelf kan bieden bestaat de externe ondersteuningsstructuur in samenwerking met de gemeente: de Ondersteuningsroute Groningen Ommelanden.

Voor een uitgebreide beschrijving van het ondersteuningsprofiel kunt u klikken op onderstaande bijlage.