Ondersteuningsplan 2021-2022

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning

Ondersteuningsstructuur op Het Hogeland College

De structuur voor de basisondersteuning op Het Hogeland College ziet er als volgt uit:
  • Docenten en in het bijzonder de mentor/coach zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat in de klas.
  • Coachend begeleiden, waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling worden vastgesteld, is de basisvoorwaarde. Hierop worden het onderwijsaanbod, zowel de didactische als pedagogische benadering en evt. aanvullende ondersteuningsafspraken, afgestemd.
  • In de basisondersteuning kan specifieke ondersteuning aan individuele leerlingen of groepen van leerlingen worden aangeboden. Dit betreft dan bijvoorbeeld executieve vaardigheden, dyslexiebegeleiding, faalangsttraining of talentbegeleiding.
  • De mentor/coach houdt de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen in de gaten en is eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega-docenten.

Externe hulpverlening

Voor gevallen waarin een leerling meer hulp nodig heeft dan de school zelf kan bieden, is er een externe ondersteuningsstructuur. Leerlingen die gebruik maken van de extra ondersteuning hebben een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin is de gewenste ondersteuning beschreven met onderbouwing.

Voor een uitgebreide beschrijving van het ondersteuningsplan kunt u klikken op onderstaande bijlage.