Aanmelden - Formulieren

Geplaatst in: 2.1 Ons onderwijs
Wil je je aanmelden als leerling van Het Hogeland College? Hieronder vind je daarvoor het aanmeldingsformulier en een beschrijving van de procedure van aanmelding en toelating.

Ben je leerling van groep 8, dan gebruik je het formulier "groep 8'.

Wil je de overstap maken vanaf een andere school voor voortgezet onderwijs, dan vul je het formulier 'instroom VO' in.