Tegemoetkoming schoolkosten

Geplaatst in: 12. Schoolkosten

Tegemoetkoming schoolkosten

Schoolgaande kinderen kosten geld. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming (o.a. hulp bij huiswerk, contributie vereniging, fiets en laptop) De Stichting Leergeld Hoogeland levert hierin maatwerk. Dat betekent dat een medewerker van Leergeld bij u langskomt en samen met u kijkt naar de mogelijkheden die er zijn. Meer hierover leest u op de website van Stichting Leergeld Hoogeland.

Als u de (reis)kosten voor de opleiding van uw kind niet kunt betalen kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt hier voor het schooljaar 2021/2022 een aanvraag indienen. U kunt ook met het Studiefonds bellen, telefoon: 050 316 43 21. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2022 binnen zijn.

Mocht u door de bomen het bos niet meer zien, dan kunt u ook terecht bij  het schoolmaatschappelijk werk. Een verzoek tot contact kunt u regelen via de mentor of studiecoach.

Voor leerlingen van achttien jaar en ouder geldt de regeling Tegemoetkoming scholieren. Je moet deze tegemoetkoming zelf drie maanden voor je achttiende verjaardag aanvragen. Download het aanvraagformulier via www.duo.nl