Schoolkosten

Geplaatst in: 12. Schoolkosten

Schoolkosten

Voor het onderwijs van uw zoon of dochter betaalt u geen lesgeld. Ook de kosten van leerboeken, werkboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal zijn voor rekening van de school. Materialen die persoonsgebonden zijn dient u zelf voor uw zoon of dochter aan te schaffen. Het gaat hierbij om schriften, pennen, agenda, gymkleding, rekenmachine, atlas, woordenboeken e.d.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school biedt een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Dat brengt kosten met zich mee. De financiële vergoeding van de overheid is hiervoor niet toereikend. Daarom vragen we een vrijwillige bijdrage van u. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat de bijdrage uit: Een algemene vrijwillige bijdrage van € 22
Hiermee worden de kosten voor vieringen, diploma-uitreikingen en enkele sport- en culturele activiteiten, excursies en projecten betaald.

Een vrijwillige bijdrage voor verbruiksmaterialen van € 33
Van dit bedrag betalen we o.a. extra materialen voor de kunstvakken, biologie, natuur- en scheikunde en andere vakken. Ook woordenboeken, atlassen en leesboeken voor gebruik tijdens de lessen worden hiermee bekostigd.

Een vrijwillige bijdrage voor de ouderraad van € 15
De ouderraden van de verschillende vestigingen dragen regelmatig bij aan de aanschaf van extra voorzieningen of dragen bij aan de kosten voor activiteiten om zo een aantrekkelijk aanbod voor onze leerlingen te realiseren. Om dit mogelijk te maken vragen ook zij een vrijwillige bijdrage van u.

Een vrijwillige bijdrage voor de beroepsgerichte leerwegen van € 30 (alleen vmbo)
Voor de leerlingen die de opleiding basis- of kaderberoepsgericht vmbo volgen in het 3e of 4e leerjaar zitten, vragen we een extra bijdrage van u. Hiervoor worden extra materialen voor de praktijklessen aangeschaft alsmede de werkkleding en werkschoenen. 

Overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage:
 

Borg kluisje

Alle leerlingen krijgen een kluisje om hun schoolboeken, jas en andere waardevolle spullen in op te kunnen bergen. Voor het gebruik van het kluisje wordt geen huur gevraagd. Wel vragen we eenmalig een borg van € 10,- voor het kluisje. Bij verlies van de sleutel moet het slot vervangen worden. Dit wordt uit de borg betaald. Wel moet de borg dan weer aangevuld worden. Als de leerling de school verlaat, ontvangt hij/zij bij inleveren van de sleutel de borg retour.

Deelnemersbijdragen

Hieronder vindt u in de verschillende bijlagen een overzicht van de verschillende activiteiten die komend schooljaar georganiseerd worden.  Daarnaast zijn er ook activiteiten die de leerlingen op eigen initiatief ondernemen. Dit zijn activiteiten in het kader van LOB (bezoeken van Open Dagen), CKV (bezoek van musea en voorstellingen) en PWS (activiteiten in het kader van het onderzoek voor het profielwerkstuk.
We streven ernaar de kosten voor de activiteiten zo laag mogelijk te houden. Sommige zijn gratis, voor een aantal excursies zijn er alleen vervoerskosten en bij de grotere reizen zijn er kosten voor reis, verblijf, entrees en maaltijden. Bij deelname aan een activiteit ontvangt u een rekening voor en bijdrage in de kosten. met ingang van dit schooljaar is ook deze bijdrage vrijwillig. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan de activiteit.  Om de activiteiten betaalbaar te houden en te kunnen blijven aanbieden, verzoeken we u vriendelijke de bijdrage wel te betalen. U kunt contact opnemen met de conrector indien u gespreid wilt betalen.

Inning schoolbijdragen

Voor de inning van de bijdragen gebruiken we een digitaal systeem, het zogenaamde Schoolloket. Dit systeem biedt u de mogelijkheid om de betalingen via iDEAL te doen en geeft een overzicht van de betalingen. U ontvangt van ons bericht met een betaalverzoek.

Tegemoetkoming schoolkosten

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning om zo uw kinderen mee te laten doen aan de schoolactiviteiten. Wij raden u aan om hier te kijken of u recht heeft op één van deze regelingen.
Vindt u het prettig om hier hulp bij te krijgen, dan kunt u via de mentor of studiecoach van uw kind een afspraak maken met een van onze schoolmaatschappelijk werkers.

Laptops

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Op school zijn computers en laptops aanwezig om in de les te gebruiken. Daarbij starten wij op twee van onze vestigingen in een aantal leerjaren met blended learning. Naast de boeken nemen de leerlingen een eigen laptop mee. Voor het schooljaar 2021-2022 betreft dit leerjaar 1 van de locatie Uithuizen, leerjaar 1 en 2 van de locatie Warffum en leerjaar 1,2 en 3 van de locatie Winsum. De leerlingen in deze leerjaren maken gebruik van het leerplatform Magister.me dat mogelijkheden biedt die aansluiten bij het onderwijsconcept, zoals het werken met leerdoelen, maatwerk en differentiëren.
De laptop kan aangeschaft of gehuurd worden bij The Rent Company. Als ouder heeft u hierover een brief en bestelflyer ontvangen. Het Hogeland College draagt eenmalig €100 bij aan de aanschaf of huur van de laptop in combinatie met het Easy4U zekerheidspakket. De laptop wordt geleverd met de voor het onderwijs noodzakelijke basisinstallatie. Als u besluit om de laptop bij The Rent Company te bestellen doe dat dan uiterlijk 31 juli. Dan bent u er zeker van dat de laptop bij de start van het schooljaar geleverd wordt en voorkomt u extra administratiekosten.
U heeft ook de keuze om een eigen gekochte laptop door uw zoon of dochter te laten gebruiken. Deze moet wel voldoen aan de specificaties die zijn opgesteld door de school om goed voor het onderwijs ingezet te kunnen worden. U hoeft het Office 365 pakket niet zelf aan te schaffen, elke leerling krijgt een Office 365 account van school.

Minimale specificaties
Besturingssysteem - Windows 10
Processor- Intel Pentium N5030 Quad Core of gelijkwaardige processor
Harde schijf - 128 Gb (bij voorkeur SSD-schijf)
Accuduur (minimaal) - 6 uur
Beeldscherm  - 11 tot 13 inch
Intern geheugen - 4Gb