Schorsing of verwijdering

Geplaatst in: 09. (School) regels en reglementen

Wanneer je bij herhaling de regels van de school overtreedt of je schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan de rector-bestuurder je voor een periode van maximaal één week de toegang tot de school ontzeggen (schorsen). De rector-bestuurder kan ook besluiten tot definitieve verwijdering.