Leerlingenstatuut

Geplaatst in: 09. (School) regels en reglementen
We verwachten dat je je houdt aan de gewone, algemeen aanvaarde omgangsregels. In het Leerlingenstatuut vind je alle informatie over regels, rechten en plichten.