Passend onderwijs

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning

Volgens de regels van het passend onderwijs melden je ouders je aan bij de school waar je graag naartoe wilt en kan. Meestal is dit ook de school die jou het onderwijs kan bieden dat je nodig hebt. Soms is dat niet zo en dan heeft de school waar je je aanmeldt de taak om voor jou een andere school te vinden.
Op Het Hogeland College overleggen we in zo’n geval altijd met jou en je ouders en met je basisschool. Het Hogeland College neemt deel aan het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden (SV GO) waaraan alle zestien scholen voor voortgezet onderwijs uit de provincie deelnemen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen en maken met elkaar afspraken over extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Zo is er altijd een plek voor elke leerling. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel.