Soorten begeleiding

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning

De problemen of vragen waar je als leerling mee te maken kunt krijgen, hebben we in drie soorten verdeeld. Het leerlingbegeleidingssysteem van Het Hogeland College sluit daarop aan.

Extra hulp bij het leren
Bij leerproblemen krijg je hulp van vakdocenten, bijvoorbeeld in de vorm van vakondersteuning of huiswerkbegeleiding. Ook zijn er docenten die gespecialiseerd zijn en helpen bij specifieke leerproblemen. De ondersteuningscoördinator wordt ingeschakeld als er sprake is van specifieke leer- en/of gedragsproblemen. In overleg met jou en je ouders stelt de ondersteuningscoördinator een begeleidingsplan op.
Bij alle leerlingen nemen we in de eerste klas een lees- en spellingtest af. Als dyslexie vermoed wordt, volgt na toestemming van de ouders een vervolgtest bij een gespecialiseerd bureau. Dyslectische leerlingen kunnen gratis gebruikmaken van het digitale ondersteuningsprogramma Kurzweil. 

Persoonlijke en sociaal-emotionele problemen
Bij persoonlijke problemen kun je terecht bij je mentor-coach. Denk bijvoorbeeld aan problemen thuis, ruzie met een klasgenoot of faalangst. Ook kun je altijd praten met de ondersteuningscoördinator.

Studie- en beroepskeuze
Samen met je mentor-coach begeleidt de schooldecaan of LOB-coach je bij het maken van belangrijke keuzes in je schoolloopbaan. In de onderbouw als je moet kiezen uit de verschillende leerwegen in het vmbo of uit havo of vwo. In de bovenbouw op het vmbo en het havo/vwo als je een profielkeuze moet maken. In het laatste jaar als je voor een vervolgopleiding of beroep kiest. Op belangrijke keuzemomenten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en, op verzoek, persoonlijke gesprekken met jou en je ouders.