Zorg voor Jeugd Groningen

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning
Bij zorgen om een leerling kan de school een signaal afgeven in het systeem ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG). Als meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten zij van elkaar dat er zorgen zijn en kunnen ze overleggen. Het systeem is bedoeld om risico’s op tijd te signaleren, zodat hulp in een vroeg stadium kan worden ingeschakeld en hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Het afgeven van een signaal in Zorg voor Jeugd gebeurt in overleg met ouders en verzorgers. Meer informatie is te vinden op www.zorgvoorjeugd.nu.