De jeugdarts

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning

Mevrouw Vuijk (GGD Groningen, CJG Noord-Groningen) is als jeugdarts verbonden aan Het Hogeland College. Via de mentor-coach/ondersteuningscoördinator kan een afspraak gemaakt worden. De hulp van de schoolarts bestaat in de meeste gevallen uit een of enkele vertrouwelijke gesprekken met jou of met jou en je ouders. De jeugdarts maakt een inschatting of er meer hulp vanuit de jeugdhulpverlening ingezet moet worden.