Centrum Jeugd en Gezin (CJG Noord-Groningen)

Geplaatst in: 4.1 Begeleiding en ondersteuning
Als meer hulp nodig is dan de school zelf kan bieden, richten we ons tot het CJG Noord-Groningen. Hieraan zijn een schoolverpleegkundige en een jeugdarts verbonden. We bespreken dan welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen nodig is.