Verlof aanvragen

Geplaatst in: 08. Vakantie, verlof en ziekte

Je bent verplicht de lessen te volgen. Vrijstelling van lessen kan alleen door de schoolleiding worden gegeven. Hierbij moet de school zich houden aan de leerplichtwet. Buiten de officiële schoolvakanties wordt alleen in uitzonderingsgevallen en als er zeer bijzondere omstandigheden zijn, verlof gegeven.  Afwezigheid van leerlingen wordt zorgvuldig geregistreerd.
Verlof moet schriftelijk door je ouders worden aangevraagd. Hieronder vind je het aanvraagformulier.