Ziek

Geplaatst in: 08. Vakantie, verlof en ziekte

Als je door ziekte niet naar school kunt gaan, moeten je ouders de school hiervan op de hoogte stellen. Dat moet op de eerste dag van je afwezigheid en kan per mail of per telefoon tussen 7.45 uur en 9.00 uur. Word je op school ziek, dan vraag je aan de teamleider, coördinator of conciërge toestemming om naar huis te gaan.