Bezoek tandarts en huisarts

Geplaatst in: 08. Vakantie, verlof en ziekte

Een bezoek aan de tandarts of de huisarts moet zoveel mogelijk buiten de lessen om worden gepland. Als dit niet mogelijk is, moeten je ouders de school vooraf schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen.