Hier ben je:

Het onderwijs

Onderbouw havo, vwo
In Warffum word je opgeleid op havo- of vwo-niveau. Na de aanmelding worden leerlingen geplaatst op basis van het advies van de basisschool. In de tweejarige brugperiode zitten de leerlingen in een gemengde havo/vwo-klas. In de derde klas gaat de leerling naar het havo of het vwo. In principe is deze plaatsing definitief, maar in sommige gevallen kunnen leerlingen aan het eind van het derde jaar alsnog switchen van opleiding. In de derde klas bereiden de leerlingen zich samen met de mentor en de decaan voor op de keuze van het profiel in de bovenbouw.

Vwo-plus met Latijn
Het Hogeland College in Warffum biedt ook vwo-plus aan. Deze stroom is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies met plusprofiel.  In de vwo-plusklas doen we een extra beroep op je intelligentie, creativiteit en zelfstandigheid. Net als op het gymnasium volg je Latijn. Je kunt er ook examen in gaan doen. Daarnaast is er extra aandacht voor de bètavakken en voor filosofie.


Extra’s onderbouw
Tot ons basisprogramma in de onderbouw behoren ook de vakken Drama, Wereldgodsdiensten en Filosofie & Klassieken.
Daarnaast bieden we een extra programma voor de vwo-plus leerlingen (masterclasses) en voor de reguliere havo / vwo-leerlingen (big junior events). Dit zijn extra cursussen die je naast je lessen kunt volgen. De thema's zijn zeer gevarieerd en je kunt zelf kiezen welke je wilt volgen.

De bovenbouw
In de bovenbouw, de Tweede Fase, volgen zowel de havo- als de vwo-leerlingen een profiel, waarin ze uiteindelijk examen doen. Bij sommige combinaties van vakken kunnen leerlingen een dubbel-profiel volgen. Wij bieden alle profielen aan:
  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek
Het accent in de lessen van de bovenbouw ligt op de voorbereiding van de schoolexamens en het centraal examen. Leerlingen die voor een bepaald vak hulp nodig hebben, krijgen extra vakondersteuning. Het Hogeland College Warffum werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. De profielwerkstukken worden voor een deel begeleid door deze onderwijsinstellingen.

Extra vakken
Wij bieden het vak Natuur, Leven en Technologie aan, het vak Wiskunde D en het vak S&S. Dit laatste vak is er voor leerlingen die een technische vervolgopleiding willen doen. Ook kunnen leerlingen examen doen in het vak Muziek, Drama en Beeldende vorming.

Honours course
Leerlingen uit havo 4, vwo 4 en vwo 5 kunnen met ingang van het schooljaar 2016-2017 een Honours course volgen. Een Honours course biedt de mogelijkheid tot verdieping in een onderdeel van een vak of kennismaking met een nieuw vak. Lees meer

Cambridge Certificate Advanced English
Onze vwo-leerlingen kunnen in de bovenbouw het Cambridge Certificate Advanced English halen. Het niveau van hun Engels komt daardoor bijna op dat van een ‘native speaker’.
PrintPagina printen