Hier ben je:

Honours course

Voor het tweede jaar kun jij - leerling van bovenbouw havo of vwo - één of meerdere Honours Courses volgen. Daarmee bieden we jou de kans om je talent te benutten en je kennis uit te breiden of te verdiepen. In elke periode mag je één Course volgen. Je kunt kiezen uit maar liefst elf thema’s. Bovendien kun je met een Honours course een waardevolle prestatie toevoegen aan je Persoonlijk portfolio (HHC-plusdocument). Daarmee kun jij je onderscheiden, denkend aan toelating bij een vervolgstudie.
Kernwaarden
De drie kernwaarden van het Hogeland College: initiatief tonen, keuzevrijheid hebben en verantwoordelijkheid nemen, vormen de basis voor de ontwikkeling van de Hounours course.

Uitgangspunten van de Honours course
 • Je kunt zelf bepalen hoeveel en welke courses op welk niveau je wilt afronden (havo/vwo/vwoplus).
 • Voor elke afgeronde course ontvang je een getuigschrift met daarop het onderwerp, resultaat (voldoende/goed/excellent) en het niveau (havo/vwo/vwoplus).
 • De begeleider stelt vast op welk niveau je de course hebt afgerond. Dit niveau staat los van de klas waarin je zit. Als leerling uit havo4 kun je dus een hoger niveau halen. 
 • Je moet de gekozen course in de voorgeschreven tijd afronden.
 • Je mag ook een eigen onderzoek indienen bij de Honours Coach. Zij bepaalt of het idee haalbaar is en wijst een begeleider aan. 
 • Als je bij jouw diploma een speciaal HHC+-certificaat wilt ontvangen, dan heb je als 
  • havoleerling 5 courses met goed gevolg afgerond (advies spreiding: havo4 3, havo5 2);
  • vwo(plus)leerling 8 courses met goed gevolg afgerond (advies spreiding: vwo4 3, vwo5 3, vwo6 2)
 • Je mag maximaal één course per periode volgen (tenzij anders afgesproken). De studielast voor elke course is 20 klokuren, waarvan er minimaal 10 zelfstandig gewerkt worden.
 • Je ouder(s)/verzorger(s), je begeleider en je mentor moeten goedkeuring geven voor het volgen van een course. Nadat jij je ingeschreven ontvangen je ouders een schriftelijk verzoek ter goedkeuring. Dit formulier wordt ingeleverd bij de Honours Coach.

De Honours Coach
Aanspreekpunt voor alle vragen over onze Honours Course is mw. A. Hoving. Zij is op de hoogte van alle ins en outs van de acht Courses die dit schooljaar worden aangeboden.

Aanmelden
De elf courses worden verspreid over de vier roosterperiodes gegeven. Afhankelijk van de aanmelding wordt bepaald in welke periode welke course wordt aangeboden.
je kunt je aanmelden voor een course via de inschrijfmodule in Magister (Inloggen > tab Inschrijven > Honours Course).
 
 
PrintPagina printen